Propòsit

Acompanyar als nostres clients a assolir els seus objectius mitjançant una metodologia que incorpora elements essencials com l´escolta activa, la proximitat, el coneixement, la responsabilitat i la coherència.

– M5 IDEES & MERCATS

NOSALTRES

Som un equip de professionals que ens mou l’aprenentatge continu, la vocació de servei i el propi compromís per generar un impacte positiu tant a les organitzacions com a les persones que en formen part.

La nostra proposta de valor consisteix en:

Experiència en projectes

Més de 20 anys d´experiència liderant projectes d´emprenedoria i creixement empresarial en matèria organitzativa i estratègica.

Alta creativitat

Especialització en el sector de la indústria creativa, concretament l´artesania.

Especialistes cooperatives

Especialització en el sector de l´economia social, concretament el cooperativisme.

Experiència en projectes

Més de 20 anys d´experiència acompanyant a empreses en les seves necessitats de captació i retenció de talent, desenvolupant una metodologia basada en la selecció per valors.

Ajuda en mediació

Acompanyament en la resolució de conflictes, en la presa de decisions i en qualsevol altre criteri que impliqui mediació.

Programes a medida

Àmplia experiència desenvolupant programes específics per les Administracions Públiques, concretament per les àrees de promoció econòmica.

Qui Som

Arantxa Rufián

Sòcia Fundadora

Mercè Rufián

Sòcia Fundadora

Qui Som

Arantxa Rufián

Sòcia Fundadora

Mercè Rufián

Sòcia Fundadora

ELS NOSTRES COL·LABORADORS

SERVEIS

Estudis sectorials i territorials

Pla Director o Estratègic

Dinamització de processos de concertació entre agents del territori

Serveis d’orientació i acompanyament a l’emprenedoria

Professionalització, consolidació i creixement del teixit empresarials en sectors prioritaris

Acompanyament en la definició dels APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbana)

Estudis de bones pràctiques sota criteris ODS

Transformació de territoris i economia circular

Acompanyament en la definició deL Pla d’Actuació Municipal (PAM)

1. CONSOLIDACIÓ I CREIXEMENT EMPRESARIAL

Plans estratègics i plans de creixement

Plans d’acció Business Canvas

Quadre de Comandament

Plans de viabilitat

2. COMERCIALITZACIÓ I VENDES

Pla d’Acció Comercial

Anàlisis i estudis de preus

Estudis de Mercat

Anàlisi de la competència

Pla de Promoció internacional

3. ORGANITZACIÓ I EQUIP DIRECTIU

Processos de selecció

Descripció de llocs de treball

Plans d’acollida

Anàlisi i disseny d’organigrama

Gestió del conflicte

Mentoria per equips directius

Definició de polítiques retributives

Pla de carrera i avaluació de l’acompliment

Assessorament estratègic especialitzat en empreses/entitats del sector cultural i creatiu

Itineraris d’acompanyament a emprenedors creatius

Serveis de mentoring a empreses i emprenedors creatius

Formacions especialitzades en innovació socioempresarial, economia col·laborativa, emprenedoria col·lectiva, etc

Acompanyament en la definició de plans de viabilitat

Dinamització i promoció de l’economia social, emprenedoria i cooperativisme mitjançant programes que englobin la formació, l’assessorament i la tutorització

Consultoria de negoci enfocada al creixement i consolidació de projectes de l’economia social

Administració Pública

Estudis sectorials i territorials

Pla Director o Estratègic

Dinamització de processos de concertació entre agents del territori

Serveis d’orientació i acompanyament a l’emprenedoria

Professionalització, consolidació i creixement del teixit empresarials en sectors prioritaris

Acompanyament en la definició dels APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbana)

Estudis de bones pràctiques sota criteris ODS

Transformació de territoris i economia circular

Acompanyament en la definició deL Pla d’Actuació Municipal (PAM)

PYMES

1. CONSOLIDACIÓ I CREIXEMENT EMPRESARIAL

Plans estratègics i plans de creixement

Plans d’acció Business Canvas

Quadre de Comandament

Plans de viabilitat

2. COMERCIALITZACIÓ I VENDES

Pla d’Acció Comercial

Anàlisis i estudis de preus

Estudis de Mercat

Anàlisi de la competència

Pla de Promoció internacional

3. ORGANITZACIÓ I EQUIP DIRECTIU

Processos de selecció

Descripció de llocs de treball

Plans d’acollida

Anàlisi i disseny d’organigrama

Gestió del conflicte

Mentoria per equips directius

Definició de polítiques retributives

Pla de carrera i avaluació de l’acompliment

Empreses Indústria Creativa

Assessorament estratègic especialitzat en empreses/entitats del sector cultural i creatiu

Itineraris d’acompanyament a emprenedors creatius

Serveis de mentoring a empreses i emprenedors creatius

Formacions especialitzades en innovació socioempresarial, economia col·laborativa, emprenedoria col·lectiva, etc

Acompanyament en la definició de plans de viabilitat

Economia Social

Dinamització i promoció de l’economia social, emprenedoria i cooperativisme mitjançant programes que englobin la formació, l’assessorament i la tutorització

Consultoria de negoci enfocada al creixement i consolidació de projectes de l’economia social

COM HO FEM?

ELS NOSTRES PROJECTES

PARLEM?

estem aqui per ajudar-te